Algemene voorwaarden

Voor alle aanbiedingen, diensten en leveringen gelden voor Nederland de nieuwste Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bulkgrondstoffen (NVLB) en voor Duitsland de Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für den Verkauf von Kies und Sand.

Algemene Voorwaarden NVLBAllgemeine Geschaftsbedingungen (AGB)

Prijsaanpassingen   

Overheidsbepalingen kunnen leiden tot een aanpassing in de prijs van onze producten of diensten. Denk daarbij aan wijzigingen in belastingmaatregelen en milieuheffingen op grond van nationale, internationale en communautaire wet- en regelgeving. Ook een stijging van de kosten voor weg- en watertransport, brandstoffen of energie kunnen prijsaanpassingen tot gevolg hebben. Daarnaast kunnen gebeurtenissen die onder het begrip overmacht vallen tot extra kosten leiden. Teunesen is daarom genoodzaakt dergelijke prijsaanpassingen aan de klant door te berekenen.

Laagwaterclausule

Bij te laag water in de rivieren moeten schepen lading achterlaten vanwege een beperkte diepgang. Hierdoor kunnen de prijzen voor transport stijgen. Die extra kosten berekent Teunesen door aan de klant via een laagwatertoeslag per ton of m3 scheepstransport.

Bekijk waterstanden en toeslagen

Brandstofclausules

Schommelingen in de gasolieprijzen beïnvloeden de transportprijs van onze leveringen per as of schip. Klik hieronder verder naar de betreffende pagina.

Franco leveringen per schip NederLand

Franco leveringen per schip belgië

FRANCO LEVERINGEN PER AS

Energietoeslagen

De energieprijzen zijn op dit moment relatief hoog. We zijn helaas genoodzaakt deze prijzen via een toeslag door te berekenen aan onze klanten. Klik op de button voor meer informatie over de energietoeslag.

Energietoeslagen Nederland

Energietoeslagen BELGIË