Onze maatschappelijke thema’s 

Mensen zijn betrokken en kritisch. Op de overheid, het bedrijfsleven, elkaar en zichzelf. Dat is goed. We leven in een wereld waarin je belangrijke onderwerpen met elkaar bespreekt. Op onze website laten we zien hoe de zand- en grindindustrie meewerkt aan de maatschappelijke thema’s biodiversiteit, klimaatverandering, hoogwaterveiligheid, circulaire economie en regionale samenwerking. We lichten toe op welke wijze wij letterlijk een steentje bijdragen.

Lees verder

Over ons

De inrichting en het grondgebruik van ons dichtbevolkte land veranderen continu. Ruimte is schaars, mensen willen nauw betrokken worden bij hun leefomgeving en duurzaamheid is niet meer weg te denken. We staan voor grote uitdagingen. Om alle processen in goede banen te leiden, zijn oplossingen nodig waar overheid, bedrijfsleven én burgers achter staan. Als producent van zand en grind zijn wij groot voorstander van samenwerking. Het zit in het DNA van Teunesen.

Meer over ons verhaal