Disclaimer

De Websites
www.teunesen.nl
www.teunesen.de
www.koningsven.nl
www.havenheijen.nl

worden beheerd door de besloten vennootschap Teunesen Zand en Grint B.V. (hierna: “Teunesen”).

Teunesen besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud, betrouwbaarheid en actualiteit van (de informatie op) haar websites. Desondanks kan zij niet garanderen dat (de informatie op) haar websites juist en/of volledig en/of toegankelijk en/of actueel is.

Teunesen kan geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van een gebruiker en/of derden als gevolg van het gebruik van (de informatie, gegevens, adviezen, ideeën, enzovoort op) haar websites, dan wel onjuistheden en/of onvolledigheden in deze informatie, dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om (informatie op) de websites te raadplegen. Hetzelfde geldt voor schade die wordt veroorzaakt doordat informatie niet actueel c.q. verouderd is en voor schade veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet. Voormelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden voor alle mogelijke schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van (de informatie op) de websites.

Alle rechten omtrent (de informatie op) de websites, waaronder de rechten van intellectueel eigendom, berusten bij Teunesen. Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Teunesen is het niet toegestaan om (de informatie op) een van deze websites, of enig gedeelte daarvan, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken, of over te dragen.

Wanneer u de website(s) bezoekt, worden er cookies geplaatst op uw apparaat. Meer informatie hierover vindt u in onze Cookieverklaring.

Teunesen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens vindt u in onze Privacyverklaring.

Deze disclaimer is laatstelijk gewijzigd op 17 augustus 2022.

E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u onmiddellijk telefonisch contact met de afzender op te nemen en het e-mailbericht te verwijderen.

Het is niet toegestaan dit e-mailbericht op welke wijze dan ook te gebruiken en/of te doen gebruiken en onder derden te verspreiden.

De afzender staat niet in voor de juistheid van de inhoud en tijdige ontvangst van dit e-mailbericht. Ook kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Deze disclaimer is laatstelijk gewijzigd op 17 augustus 2022.