Teunesen wil midden in de samenleving staan

Letterlijk, want ons Nederlandse hoofdkantoor is te vinden in Heijen, midden in de gemeenschap van Gennep en omstreken. Onze Duitse hoofdvestiging bevindt zich in Weeze. Ook hier zijn we nauw betrokken bij de omgeving. Onze werkzaamheden rondom gebiedsontwikkeling vragen om een goede samenwerking met alle lokale en regionale partners. We luisteren naar en leren van elkaar.

Lokale ondernemers en verenigingen

Teunesen levert zand en grind aan nationale en internationale klanten. Een sterke lokale markt vinden we echter net zo belangrijk. De producten en diensten die we voor onze bedrijfsvoering nodig hebben, kopen we zoveel mogelijk dichtbij in. Een florerende regio betekent niet alleen economisch goed draaiende gemeenten, ook een bloeiend verenigingsleven hoort daarbij. Daarom ondersteunen we graag lokale en regionale verenigingen en instanties, want ook die bepalen de leefbaarheid in een dorp of stad.

Foto: Bob Luijks Natuurportret

Natuurorganisaties en landbouwers

Een gebied ontwikkelen kun je niet alleen. Teunesen werkt succesvol samen met organisaties als Vereniging Natuurmonumenten, Limburgs Landschap, IVN en VNC en met de gemeente en provincie. Met de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) heeft Teunesen in december 2020 een officiële samenwerkingsovereenkomst gesloten met als doel een natuurrijk en gevarieerd cultuurlandschap te realiseren en daarmee bij te dragen aan een betere soortenbescherming.

Samenwerking leidt tot een gebied met een zo optimaal mogelijke nieuwe bestemming. Dit betekent dat er soms ruilverkaveling nodig is. Stukken land die in ons eigendom zijn, ruilen we met bijvoorbeeld landbouwers die een voor ons geschikt stuk landbouwgrond bezitten. Naast kavelruil kopen we gronden aan of we verpachten ze. We gaan daarbij altijd voor een win-win situatie.

Omwonenden

Gebiedsontwikkelingsprojecten lopen over een langere tijd. Soms wel 10 of 20 jaar. De omwonenden betrekt Teunesen al vanaf de planvorming bij nieuwe projecten. Hun mening en input zijn belangrijk voor ons. Tijdens het project, maar ook daarna. We gaan graag in op hun adviezen voor een nóg beter eindresultaat.

Lees het verhaal van De Diepeling

Brancheverenigingen

Samen sta je sterker en bereik je meer. In Nederland is Teunesen aangesloten bij de  branchevereniging Cascade. Voor onze Duitse belangen werken we samen in Zukunft Niederrhein, Bundesverband Mineralische Rohstoffe (MIRO) en Verband der Bau- und Rohstoffindustrie (VERO). Door de samenwerking met collega-bedrijven binnen deze verenigingen kunnen we kennis en ervaring uitwisselen en kunnen we daadkrachtiger optreden als het gaat om bijvoorbeeld wet- en regelgeving. Samen komen we tot een mooier, beter en langduriger resultaat.

  • Logo Cascade
  • Logo ZN transport
  • Logo Miro
  • Logo VERO