Waardevolle gebieden

Zand en grind zijn nodig voor de bouw van huizen en kantoren en de aanleg van wegen, bruggen en viaducten. De vraag naar deze grondstoffen zal de komende jaren groot blijven. Het winnen van grondstoffen is niet de enige taak van Teunesen. Gebiedsontwikkeling is minstens zo belangrijk. Op de plekken waar we zand en grind uit de grond halen, laten we gebieden ontstaan met een nieuwe, waardevolle functie. Zoals waterrijke natuur- en recreatiegebieden, aantrekkelijke locaties voor woningbouw en veilige bufferzones voor waterberging. Hoe we dat doen? Kijk naar onze bijdrage bij RTL Z.

Bekijk onze projecten

Uitdagingen

Inrichting en grondgebruik van ons dichtbevolkte land veranderen continu. Om alle processen in goede banen te leiden, hebben we integrale oplossingen nodig. Het is daarvoor noodzakelijk dat overheid, bedrijfsleven en burgers met elkaar samen werken. Ruimte is schaars, mensen willen nauw betrokken worden bij hun leefomgeving en duurzaamheid is niet meer weg te denken. We staan als producent van zand en grind voor grote uitdagingen. Die pakken we aan.

Innovaties

Met onze jarenlange kennis en ervaring bereiden we gebiedsontwikkelingsplannen voor en voeren ze uit: snel en efficiënt. Dit proces verloopt vlot bij Teunesen dankzij de inzet van moderne installaties. Technische innovatie is een speerpunt van ons beleid. Dat geldt ook voor duurzaamheid. Niet voor niets zijn we CSC-gecertificeerd. De Concrete Sustainability Council (CSC) zet zich wereldwijd in voor de verduurzaming van de betonketen. Het CSC-keurmerk garandeert dat wij de grondstoffen voor beton aantoonbaar op een duurzame wijze winnen en produceren.

Teunesen heeft meer dan een halve eeuw ervaring met het duurzaam winnen en produceren van industriezand en grind. We produceren schoon met weinig tot geen uitstoot van CO2 en stikstof.  Onze installaties werken op elektrische energie. Verantwoord ondernemen betekent verantwoording nemen.

Looierbroek werk in uitvoering

Productievoorbeeld

Onze productie verloopt via geavanceerde winningsinstallaties die werken volgens een geautomatiseerd proces. Het productieproces kan op verschillende manieren verlopen. Zo start de productie in een gebied bijvoorbeeld met het graven van een startgat. Er wordt zover gegraven totdat het grondwater wordt bereikt en er een plas ontstaat. De zuigers van de installatie zuigen vervolgens het zand en grind op uit de plas. Het water, zand en grind gaan via een leiding naar het scheprad. Het scheprad scheidt het water van het zand en grind, daarna loopt het water terug in de plassen.

Het zand en grind komen via een voorraaddepot in de installatie, waar een industriële zeef het zand van het grind scheidt. Het grind wordt gewassen en gereinigd en in verschillende formaten gezeefd. Ook het zand wordt in twee of drie fracties gesorteerd naar korrelgrootte. Medewerkers volgen nauwkeurig het productieproces vanuit de controlekamer, waar ze kunnen ingrijpen bij storingen.