Tussen kamsalamanders, bijen en sensationele archeologische vondsten

De jongste locatie van Teunesen in Duitsland is de Knappheide ‘Kiesbaggerei’. Kamsalamanders – een beschermde amfibiesoort – en wilde bijen en honingbijen voelen zich hier thuis. De bekroonde bijenweide maakt niet alleen imkers en kinderen enthousiast. Ook archeologen hebben in het gebied vaak gevonden waar ze naar op zoek waren.

De groeve van Knappheide ligt logistiek zeer gunstig, direct aan de B 9 en BAB 57 tussen Weeze en Goch. Met het planten van winterlindebomen en het aanleggen van een grote bijenweide heeft Teunesen in 2013 het enthousiasme van de districtsbijenteeltvereniging aangewakkerd. Elk jaar na de koolzaadbloesem plaatst een imker een bijenkar aan de locatie. Maar niet alleen de honingbijen vinden hier genoeg voedsel. Ook voor de wilde bijen is er voldoende nectar en zijn er diverse nestplaatsen.

Een stabiele voedselbasis voor wilde bijen en honingbijen

Voorzitter Georg Kersten van de bijenhoudersvereniging district Kleve zet telkens in het voorjaar zijn bijenwagen op het terrein van Knappheide neer. In de wagen staan zes bijenkorven. Hier kunnen belangstellenden een kijkje nemen. Teunesen ondersteunt dit initiatief van harte: bijen spelen een belangrijke rol in de natuur en het gebied rondom de plas is uitermate geschikt voor ze.

Lees het interview
Imker

Bijzonderheden

In 2019 bezorgde het wilde-bijenproject Teunesen de eerste plaats in de categorie “sociaal” van de duurzaamheidscompetitie van de Duitse Gesteinindustrie. Tijdens het project hebben in totaal 260 kinderen een wilde-bijenhuis gevuld met zelfgemaakte nestkastjes. Op een wilde-bijenpad leerden ze tijdens een projectweek allerlei interessante feiten over deze bedreigde insecten.

Ook voor archeologen is de zandwinningslocatie zeer interessant. Verschillende sensationele vondsten bezorgden Knappheide bekendheid bij het publiek. Daartoe behoorden een nog zeer goed bewaarde put, van 400 – 450 jaar voor Christus en een Frankische begraafplaats, uit de 6e tot 8e eeuw na Christus.

Meer over Knappheide

 

Omvang en tijdsduur

De zandwinplas wordt door de gemeentelijke weg Knappheide verdeeld in een zuidelijk en een noordelijk deel. De afgraving in het noorden werd in april 2019 afgerond, met als belangrijkste doel de biotoop- en soortenbescherming. Voor de ontwikkeling van een gevarieerde flora en fauna, rijk aan soorten en individuen, worden hier diverse oevers en ondiepe waterzones gecreëerd.

Hoofdkantoor Duitsland

Het Duitse hoofdkantoor van Teunesen ontvangt op gezette tijden bezoek. Onder andere de familie Kolpings, omwonenden, vertegenwoordigers van diverse partijen en de Euregio Rijn-Waal, de vrijwillige brandweer en de schietvereniging hebben de locatie al bezocht. Verder maken regelmatig basisschoolkinderen hier kennis met de wereld van de grind- en zandwinning.

Toekomst

De zuidelijke plas is uiteindelijk bedoeld als recreatie- en vrijetijdsgebied. Hier wordt echter nog afgegraven, zodat plannen voor bijvoorbeeld een openluchtbad, zoals de gemeente graag ziet, pas op een later tijdstip kunnen worden gerealiseerd.