Teunesen breidt uit in Tienray

Teunesen breidt uit in Tienray

Teunesen is voor de winning van bouwgrondstoffen in Tienray gestart met een uitbreiding aan de zuidkant van De Diepeling. Na het afrijden van de bovenlaag van de eerste 1,5 hectare is Teunesen eind oktober begonnen met het winnen van het vermarktbare zand en grind. Het winnen gebeurt met een dragline.

Geruime tijd heeft Teunesen gewerkt aan plannen voor een uitbreiding van de locatie De Diepeling in Tienray. Er is veel tijd en energie gestoken in de voorbereidingen voor een zuidelijke uitbreiding. De plannen zijn in overleg met diverse overheden en belangengroeperingen samengesteld. De uitbreiding concentreert zich op twee voormalige landbouwpercelen met een totale oppervlakte van circa 3 hectare ter hoogte van de toegangsweg (Reijnbroeckerweg).

Vooruitlopend op de start van de werkzaamheden heeft Teunesen een tijdelijk fiets- en wandelpad rondom het uitbreidingsgebied aangelegd.

Teunesen kan met de nieuwe vergunning voor locatie De Diepeling tot maart 2028 aan de slag. Hiermee zorgt Teunesen voor continuïteit in de levering van bouwgrondstoffen. Tegelijkertijd ontstaat er een aantrekkelijk natuurgebied.

Hieronder de eindplantekening.

Meer lezen over De Diepeling

meer nieuwsberichten lezen?