Herstel van een rijk natuurverleden

Ruim een eeuw geleden werd het gebied Koningsven-De Diepen op de grens met het Duitse Reichswald in Gennep al beschreven als een van de meest natuurrijke veenlandschappen van Nederland. In de jaren daarna zorgde een ruilverkaveling voor de ontginning van het turf en de komst van de landbouw op veelal kleine percelen.

Door een samenwerking van Teunesen en Natuurmonumenten is herverkaveling en bundeling van de landbouw mogelijk gemaakt. Tegelijkertijd  is er ruimte voor nieuwe natuurontwikkeling. Met een afwisseling van blauwgrasland, hoogveen, heide, dotterbloemgrasland, riet en ondiepe plassen, een meanderende Kroonbeek en een bont palet van planten- en diersoorten. Maar het project levert ook een bijdrage aan hoogwaterbeveiliging, vanwege de extra berging van water.

“We verwelkomen natuurliefhebbers uit het hele land”

Franc en Manon Holthuysen staan samen aan het roer van eethuis De Diepen in het Gennepse kerkdorp Milsbeek. Het restaurant vormt de uitvalsbasis voor fietsers en wandelaars in het nieuwe natuurgebied de Diepen en het Koningsven. Vader en dochter Holthuysen merken het nu al: het aantal recreanten neemt snel toe. Een dialoog.

Lees het interview

Bijzonderheden

In de gebieden de Diepen en Koningsven wordt het natuurlijke (grond)watersysteem hersteld door onder meer het verwijderen van gemiddeld de bovenste 40 centimeter voedselrijke grond. Er ontstaat een voedselarme bodem die de basis vormt voor de terugkeer van de oorspronkelijke  blauwgraslanden en hoogveen.  De verwijderde deklaag wordt gebruikt voor het aanvullen van de plas die ontstaat door de zand- en grindwinning.

Teunesen is in 2019 door de Europese organisatie van delfstoffenproducenten (UEPG) onderscheiden voor de wijze waarop de onderneming de bijzondere natuur in Koningsven en de Diepen terugbrengt. Het gebied is inmiddels een paradijs voor verschillende soorten vogels.

Samenvatting project voor UEPG

Meer over Koningsven-De Diepen

 

Omvang en tijdsduur

Het gebied Koningsven-De Diepen strekt zich ten oosten en westen van de Zwarteweg in Milsbeek  uit over een oppervlakte van zo’n 300 hectare. Het project de Diepen (deelgebied 1) is eind 2019 na een uitvoering van twee jaar opgeleverd. Het project Koningsven is  in 2016 gestart met zand- en grindwinning in deelgebied 5. Deze loopt de komende jaren verder door in de andere deelgebieden . Ook deze gebieden worden na afloop natuurlijk ingericht.

Bij de uitvoering, het beheer en de promotie werken Teunesen, Natuurmonumenten, Eethuis De Diepen, gemeente Gennep en Provincie Limburg samen.

Zand- en grindwinning

Het grondverzet gebeurt met dumpers en kranen, de delfstoffenwinning met een zandzuiger en een verwerkingsinstallatie. Door de werkzaamheden voor de zandwinning te combineren met de werkzaamheden voor het realiseren van het natuurgebied, kan de ooit verdwenen natuurschatkamer zich weer in volle glorie herstellen en tonen aan fietsers en wandelaars.

 

Meerwaarde

Koningsven en de Diepen kunnen bij extreem hoogwater in de Maas een rol vervullen als retentiegebied, zodat stedelijke gebieden verder stroomafwaarts minder risico lopen te overstromen.

Meer info

Meer informatie vindt u op de websites

www.koningsven.nl, www.natuurmonumenten.nl