Teunesen in Bakel gestart met uitbreiding plan Witrijt

Teunesen in Bakel gestart met uitbreiding plan Witrijt

Teunesen heeft toestemming gekregen uit te breiden in het gebied De Bakelse Plassen. De officiële aftrap van de uitbreiding van plan Witrijt was vrijdag 22 september. Dit was in het bijzijn van vertegenwoordigers van de gemeente Gemert-Bakel, andere overheidsorganisaties als het Waterschap, omwonenden en een aantal medewerkers van Teunesen.

Het proces rondom de uitbreiding van plan Witrijt startte in 2018. De gemeente Gemert-Bakel gaf destijds aan positief tegenover een uitbreiding van de Bakelse Plassen te staan. Teunesen ging aan de slag met gebiedsverkenningen en het zoeken naar de juiste plek voor een afgraving. Meerdere gesprekken met overheidsinstanties, belangenorganisaties en omwonenden leidden uiteindelijk tot een uitbreidingslocatie ten zuiden van plas 4. De laatste vergunning, in het kader van de wet Natuurbescherming, ontving Teunesen begin september dit jaar.

Het bovenstaande plaatje geeft inzicht waar de verbinding komt tussen de plas Witrijt en de bestaande plas.

Nu alle benodigde vergunningen binnen zijn, is Teunesen eind september gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Onder de Hekker is een leidingkoker aangelegd voor de aanvoer van het zand- en grindmengsel en het retourwater van de nieuwe plas naar de bestaande installatie. De zandzuiger wordt naar verwachting volgend jaar aangesloten op het nieuwe zandwiel. Vanaf dit zandwiel komt straks het opgegraven zand en grind op een bandstraat die na 500  meter op de bestaande landbandconstructie aansluit.

Officieel startsein plan Witrijt

Vrijdag 22 september was het officiële startmoment dat feestelijk werd ingeluid. Alle betrokkenen zijn erg tevreden over de constructieve samenwerking en de manier waarop het plan tot stand is gekomen. Een mooi compliment voor iedereen die er een bijdrage aan heeft geleverd.

Om de opening een feestelijk tintje te geven, onthulden wethouder Willeke van Zeeland van de gemeente Gemert-Bakel en Werner Teunesen een insectenhotel. Zie bovenste foto.

Het insectenhotel staat symbool voor de herinrichting van het plan en de biodiversiteit die de komende jaren zal ontstaan. Want naast het winnen van zand en grind, krijgt het plan Witrijt een natuurlijke herbestemming. Zo worden er  bloemrijke graslanden, houtsingels en hagen aangelegd. De omgeving profiteert daarnaast van een fiets- en wandelpad. De komende vier jaar zet Teunesen zich in om plan “Witrijt” te realiseren.

Globaal eindplan Witrijt

Meer lezen over De Bakelse Plassen:

De Bakelse Plassen

meer nieuwsberichten lezen?