Metamorfose in Gemert-Bakel

In Gemert-Bakel kwam rond de eeuwwisseling een brede coalitie tot stand van landbouwers die een alternatieve broodwinning zochten, een groep sporters die een golfbaan wilde realiseren, een gemeente die naar nieuwe werkgelegenheid uitkeek en een waterschap dat de beken weer een natuurlijke loop wilde geven. Daarbij voegde zich Teunesen dat de samenleving graag iets extra’s wilde bieden in ruil voor delfstoffenwinning. De samenwerking leidde tot het Integraal Gebiedsprogramma (IGP) Bakel-Milheeze, een plan met veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Rond de Bakelse Plassen is een recreatie- en natuurgebied van allure ontstaan. Een metamorfose, met zand- en grindwinning als aanjager voor een mooie toekomst van Gemert-Bakel.

"Vertrouwen en begrip voor elkaars positie"

Hij twijfelt geen moment. “Ja, het was allemaal de moeite waard. Samen hebben we iets moois neergezet”. Gepensioneerd oud-burgemeester Jan van Maasakkers van Gemert-Bakel spreekt nog steeds vol passie over de ommekeer rondom de Bakelse Plassen.

Lees verder

Bijzonderheden

De landbouw heeft plaats gemaakt voor een aantrekkelijk plassengebied met natuurlijke oevers, graslanden, bossen en poelen, inclusief aanleg van wandel- en fietspaden, vogelkijkwanden oeverzwaluwranden en insectenmuren. In de natuur ligt een golfbaan van (inter)nationale allure.

Het landschap herbergt een rijke flora en fauna met de zeldzame kleine zonnedauw, moeraswolfsklauw en veenmos. In de heidevelden wordt de levendbarende hagedis steeds vaker waargenomen. Tal van insecten en vlinders zoals de koninginnepage, bruinoogje, hooibeestje, Icarusblauwtje en zwartsprietdikkopje, de moerassprinkhaan, koraaljuffer, wespspin en het koevinkje voelen zich thuis in het gebied. Vogels als de watersnip, rietgors en de hier uiterst zeldzame roerdomp worden volop gesignaleerd. Het gebied sluit prachtig aan op de uitgestrekte bossen van de Stippelberg.

Meer over De Bakelse Plassen

 

Omvang en tijdsduur

Er is een gebied van ruim 35 hectare aangelegd voor de ontwikkeling van nieuwe natuur als compensatie van de zandwinning. De golfbaan ligt aan de oevers van de westelijke zandwinplas met verlegde en meanderende beken als ecologische verbindingszones langs en over de golfbaan. Bij deze plas hoort ook een duiklocatie. Aan de oostelijke plas bij recreatiepark Nederheide is een Natuurpoort (bezoekerscentrum, hotel, restaurant en vakantiechalets en horeca) gerealiseerd en een zwemstrand aangelegd. De uitvoering duurt tot eind 2026.

Zand- en grindwinning

De zand en grindwinning is onderdeel van het Integraal Gebiedsprogramma (IGP) Bakel-Milheeze Noord. Uitgevoerd door Teunesen met Exploitatiemaatschappij De Peelhorst Zand en Grint in een publiekprivate samenwerking met de gemeente Gemert-Bakel, Waterschap Aa en Maas, de provincie Noord-Brabant en landbouworganisatie ZLTO.

Beheer

Het beheer is in opdracht van De Peelhorst nu in handen van een natuuraannemer.

Toekomst / Uitbreidingsplannen

Per september 2023 heeft Teunesen alle benodigde vergunningen en is er een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden om het plan “Witrijt” te realiseren. De toekomstige plas en de omringende natuur krijgen een rol in de droogtebestrijding met een waterinfiltratiesysteem voor natuur en landbouw. Hierin werkt Teunesen samen het Waterschap. Over de inrichting van het gebied, het aanleggen van bloemrijke graslanden, houtsingels en hagen evenals de aanleg van een fiets- en wandelpad is uitgebreid overlegd met de omgeving.

Meer hierover lees je in het nieuwsbericht Teunesen in Bakel gestart met uitbreiding plan Witrijt