De Diepeling groeit uit tot een magnifiek natuurgebied

Een bijzonder natuurgebied, dat meer en meer ontdekt wordt door recreanten uit de regio. Gelokt door kleurrijke flora, veel bijzondere vogelsoorten, zoals de buizerd, de koekoek, de fuut, de kleine karekiet en de groene specht. Maar ook zeldzame libellen, vlinders en mooie platensoorten als de pilvaren, wilde cichorei en het knoopkruid worden steeds vaker gesignaleerd. Dassenfamilies hebben het er goed naar hun zin. Hun burchten werden behoedzaam ontzien tijdens het werk. Mooie vergezichten en twee waterplassen die van elkaar gescheiden worden door een groene dam maken de overweldigende beleving van De Diepeling compleet.

Al een aantal jaren werken wij in Castenray en Tienray in goed overleg met de omgeving. Gewoon een kwestie van goed samenspel tussen Teunesen en de lokale bevolking. De 800 inwoners van Castenray zijn trots op het resultaat tot nu toe. Terecht. De Diepeling is prachtig ontwikkeld en in trek bij wandelaars, fietsers en vissers.

"Teunesen beschouwt de inwoners als partner"

Een dorp waar iedereen elkaar kent. Een dorp dat bindt. Waar vergrijzing nog niet echt een probleem is. Omdat jongeren na omzwervingen uiteindelijk altijd weer graag terugkomen. Mannen van het eerste uur, Ties Dinghs en Jan Strijbos, vertellen over natuurgebied De Diepeling dat de inwoners van Castenray meer en meer zijn gaan waarderen.

Lees verder

Bijzonderheden

De Diepeling tussen Castenray en Tienray is waarschijnlijk de enige zand- en grindwinningslocatie in Nederland die inspiratie opleverde voor een naslagwerk van ruim 450 pagina’s. Jan Strijbos van de Heemkundevereniging uit Castenray presenteerde het boek De Diepeling in het voorjaar van 2020. In dat boek beschrijft de auteur de geschiedenis, de geheimen en de bedrijvigheid van het gebied. Het zand en grind van De Diepeling zijn hoogwaardige delfstoffen. Door de witte kleur zijn ze in trek voor toepassingen in sierbeton en beton dat in het zicht blijft in gevels, trappen en vloeren van woningen en kantoren.

Meer over De Diepeling

 

Omvang en tijdsduur

Op de voormalige akkergrond van zo’n honderd hectare, op de grens van de gemeenten Horst aan de Maas en Venray, zijn wij nog zeker tot 2023 bezig met de winning van zand en grind. In oktober 2019 is het wandelpad in de Diepeling officieel in gebruik genomen.

Zand- en grindwinning

Het zand en grind worden op een eiland in de plas duurzaam gewonnen met een elektrisch aangedreven zuiger. De verwerkingsinstallatie staat eveneens op een eiland in de plas en draait ook op elektriciteit. In de installatie wordt het grove materiaal gezeefd, gewassen en gescheiden en gereed gemaakt voor de verkoop. Het productieproces levert geen overlast op voor de omgeving.

Inrichting

Het natuurgebied is nog niet helemaal ontsloten. Met de inwoners wordt overlegd over de verdere inrichting met bijvoorbeeld uitkijkpunten, infoborden en wandelroutes die nieuwe ommetjes mogelijk maken. De betrokkenheid van de inwoners is groot.

Toekomst / Uitbreidingsplannen

Teunesen wil dit natuurgebied vooralsnog zelf blijven beheren en verder ontwikkelen. Er loopt een onderzoek naar beperkte uitbreiding van de huidige zand- en grindwinning als onderdeel van het project Maasgaard.