Pure rivierdynamiek en hoogwaterveiligheid

Nieuw leven in de Lus van Linne: vrij spel voor de rivier en een forse bijdrage aan de hoogwaterbescherming in Midden-Limburg. Dat zijn in 2027 de resultaten van de grindwinning in het gebied van zo’n 160 hectare dat grenst aan de sluis in Linne en dat moet uitgroeien tot de natuurparel van het Maasplassengebied.

Rivierverruiming in combinatie met de aanleg van ondiepe geulen, grindbanken en natuurlijke oevers levert een rivierdynamiek op die ongekend is langs de Limburgse Maas. Op termijn zorgt het voor unieke flora en fauna. Bichterweerd BV, waarin Teunesen participeert, is vergunninghouder van dit bijzondere project waarin zand-en grindwinning fungeert als motor en financierder van zowel de winning als de herinrichting .

Met zo’n 30 centimeter waterstandsdaling levert de metamorfose van de Lus van Linne ook een belangrijke bijdrage om herhaling van de overstromingen in 1993 en 1995 te voorkomen. Toen kwamen vele honderden woningen in de regio Roermond blank te staan.

Lus van Linne

Ecoloog Gijs Kurstjens pleit voor stiltegebied

Als er iemand in Nederland kan oordelen welke nieuwe kansen voor de natuur kunnen ontstaan na ontgrindingen, dan is het wel ecoloog Gijs Kurstjens. Hij onderzoekt al zo’n 25 jaar de natuureffecten van delfstoffenwinning langs de Maas en Rijn in Nederland en Vlaanderen. Gijs Kurstjens stelt: “De Lus van Linne kan uitgroeien tot een diamant”.

Lees verder

Bijzonderheden

In 2019 heeft de Lus van Linne een eervolle vermelding voor de nu al rijke natuurontwikkeling gekregen tijdens de UEPG Sustainable Development Award: de prijsuitreiking van de Europese vereniging van delfstoffenproducenten voor de allerbeste projecten uit 27 landen.

Meer over De Lus van Linne

Omvang en tijdsduur

Het project Nieuw leven in de Lus van Linne duurt tot 2027. Een gedeelte van het gebied is inmiddels volledig heringericht en in beheer bij Limburgs Landschap.

Zand- en grindwinning

Bichterweerd BV, Stichting Limburgs Landschap, Lus van Linne Exploitatiemaatschappij (samenwerkingsverband tussen Bichterweerd BV en Van Nieuwpoort Groep) zijn de uitvoerende partners. Met gemeenten, provincie en omwonenden wordt intensief samengewerkt.

Inrichting

Natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming en beperkte recreatie met wandelroutes en een aanlegsteiger. De Lus moet uitgroeien tot een beoogd leefgebied voor de zeldzame Zwarte Wouw. Inmiddels lopen er al grote grazers rond, zijn er beverfamilies actief en worden al zeldzame plantsoorten, zoals doorgroeid fonteinkruid, duifkruid en de kleine pimpernel gesignaleerd.

Meer info

Meer informatie via

www.lusvanlinne.nl