Soorten- en biotoopbescherming in Wachtendonk

Aan het landschapsmeer Gelinter Heide ontstaat ten noorden en ten zuiden van de A40 een natuurgebied, exclusief voor de bescherming van soorten en biotopen. Uitgestrekte ondiepe watergebieden kenmerken de zuidelijke plas, die al bijna overal nieuwe natuur heeft teruggekregen. Watervogels voelen zich hier bijzonder goed thuis. Ten noorden van de snelweg is een reeds bestaande excursie- en evenementenlocatie in de plannen opgenomen. In de toekomst kunnen bezoekers van hier uit van het uitzicht op de plas genieten.

“Zand heeft een grote pedagogische waarde”

De oudste kinderen van familiecentrum Sterntaler in Goch bezoeken sinds een jaar of vijf met veel plezier een locatie van Teunesen in Duitsland. Tijdens het uitstapje krijgen ze te zien wat er allemaal komt kijken bij het winnen van zand en grind, hoe Teunesen zich inzet voor de wilde bijen, wat zand is en waarvoor het nodig is. “Zand is van grote pedagogische waarde”, zegt Katrin Völlmecke, hoofd van het Sterntaler familiecentrum.

 

Lees het interview

Bijzonderheden

Om de klanten van de Gelinter Kiesbaggerei nog lang te kunnen bedienen, is Teunesen in 2018 van de zuid- naar de noordkant van de snelweg ter hoogte van Wachtendonk verhuisd en hier met de winning begonnen. Hiervoor is met veel inspanning onder de A40 een tunnel met een lengte van 60 m gebouwd.

Voordat de afgraving in het noorden begon, hebben archeologen het gebied onderzocht. Ze vonden resten van twee boerderijen uit verschillende periodes. De oudere dateert uit de 4e tot 5e eeuw voor Christus, de nieuwere uit de 19e eeuw. De archeologen ontleenden deze kennis onder andere aan keramische vondsten die voor restauratie naar het Landesmuseum in Bonn zijn doorgestuurd.

Gelinter tunnel en tansportband

Meer over Gelinter

 

Inrichting

Al tijdens de zand- en grindwinning geeft Teunesen de gebieden waar mogelijk stukje bij beetje terug aan de natuur. Habitat-typische houtgewassen zoals Engelse eik, es, haagbeuk, hazelaar, zwarte els en hondsroos worden en werden al geplant. Oevers hebben veel vrije ruimte voor een natuurlijke ontwikkeling en ook zeldzamere planten krijgen de kans zich te vestigen.

Verschillende soorten weidegronden in het ondiepe watergebied ontwikkelen zich tot waardevolle broedplaatsen voor watervogels. Een nieuw aangeplant beukenbos aan de rand heeft een geluidsverminderend effect op de woon-, recreatie- en natuurgebieden in het westen en zuiden.

Het gebied rond de plas is ideaal voor een fietstocht, ook door de nabijheid van het natuurpark Schwalm-Nette. Stoppen voor een pauze loont zich in de oude vestingstad Wachtendonk met haar historische centrum, dat monumentenbescherming heeft. Wie een feestje wil vieren of een evenement wil plannen, is bij de Ripper’s Farm direct aan de noordelijke plas aan het juiste adres.

Meer informatie

Meer informatie via

www.rippers-farm.de