Elerweerd actueel paradepaardje van Steengoed Projecten

Na uitvoerig overleg zien alle maatschappelijke geledingen in Vlaanderen weer de brede toegevoegde waarde van grindwinning: recreatie, veiligheid, natuur en ondersteuning van de landbouw. Zo ook in Elerweerd, waar Steengoed in het laatste kwartaal van 2019 is begonnen met de grindwinning. Elerweerd verandert gaandeweg in een circa 170 hectaren groot natuurontwikkelingsgebied met een fietspad en volop wandelmogelijkheden. Door maaiveldverlaging levert Elerweerd ook een bijdrage aan de hoogwaterveiligheid.

Elerweerd

“Breed draagvlak van alle partijen”

Als een vis in het water. Zo voelt Frank Liebens zich thuis in de grindwereld. Goedlachs en altijd enthousiast straalt hij dat als directeur van Steengoed ook uit. Hij vertelt over permanente zoektochten naar nieuwe grindlocaties in België en het managen van het huidige project Elerweerd nabij Maaseik.

Lees verder

Bijzonderheden

Steengoed heet het samenwerkingsverband waarin acht delfstoffenproducenten, waaronder Bichterweerd NV hun krachten hebben gebundeld. Teunesen participeert in Bichterweerd. In samenwerking met overheden en private partijen ontwikkelt Steengoed projecten die extra cachet opleveren en kansen bieden voor de regio.

In Steengoed Projecten werken grote en kleine familiebedrijven, maar ook wereldspelers op de markt samen. Steengoed ontwikkelt in de Vlaamse Maasvallei tussen Maastricht en Kinrooi grindprojecten. Het project Boyen-Veurzen is in 2019 afgerond. Door een omvangrijke maaiveldverlaging in combinatie met grindwinning, levert dat project veel extra ruimte op voor de waterafvoer van de Maas. Boyen-Veurzen werd in samenwerking met de NV de Vlaamse Waterweg, de Vlaamse equivalent van Rijkswaterstaat, uitgevoerd. Steengoed Projecten is nu gestart met het project Elerweerd in de steden Dilsen-Stokkem en Maaseik.

Grindproducenten dragen in Vlaanderen bij aan het voorzieningenniveau in de regio. Ze betalen een heffing voor elke ton grind. Dat levert de steden Dilsen-Stokkem en Maaseik jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan heffingen op tijdens de uitvoering van het project Elerweerd.

Steengoed

Meer over Elerweerd en Steengoed

Omvang en tijdsduur

Steengoed omvat verschillende projecten. Een van de actueelste is Elerweerd. De voorbereidende werkzaamheden voor Elerweerd zijn in het voorjaar van 2019 gestart. In het najaar van 2019 is de grindwinning begonnen. Het project duurt tot circa 2035.

Zand- en grindwinning

Voor de veredeling van het gewonnen zand en grind is een nieuwe verwerkingsinstallatie gebouwd. Het ruwe materiaal wordt via een lopende band, met een lengte van enkele kilometers, naar de installatie vervoerd. De winning gebeurt met een diepgrijper, die 30 ton zand en grind in een keer boven water kan halen.

Inrichting

Elerweerd is een natuurontwikkelingsgebied en levert een bijdrage aan de hoogwaterveiligheid. Voor de landbouw in de omgeving wordt als flankerende maatregel voor het verlies aan landbouwareaal een irrigatienetwerk aangelegd. Meteen na de ontginning wordt het terrein stukje bij beetje weer aangevuld met gebiedseigen grond en overgedragen aan een natuurorganisatie. Elerweerd krijgt een nieuwe gedaante als gevarieerd natuurlandschap met enkele plassen, maar ook schrale grindmilieus.

Meer info

Meer informatie via

www.steengoed.be