“Breed draagvlak van alle partijen”

Als een vis in het water. Zo voelt Frank Liebens zich thuis in de grindwereld. Goedlachs en altijd enthousiast straalt hij dat als directeur van Steengoed ook uit. Hij vertelt over permanente zoektochten naar nieuwe grindlocaties in België en het managen van het huidige project Elerweerd nabij Maaseik.

“Ons project Elerweerd heeft een looptijd van vijftien jaar. Daar zijn zo’n zes jaar voorbereiding aan vooraf gegaan. In deze sector moet je een engelengeduld hebben en blijven knokken om oplossingen te vinden voor problemen die telkens weer opdoemen. Maar als dat lukt, is dat een geweldige genoegdoening die heel veel energie oplevert. Daar doe je het voor.

"We zitten structureel aan tafel met omwonenden"

Razendsnelle oplossingen

In Vlaanderen moeten grindprojecten maatschappelijke meerwaarde opleveren en breed draagvlak hebben van alle partijen. Van natuurorganisaties, de landbouw, de overheid en vooral ook van de omgeving. Goed nabuurschap is essentieel en dat betekent structureel aan tafel zitten met omwonenden en altijd de samenwerking zoeken. Een van de uitgangspunten is dat we binnen 24 uur reageren op vragen of klachten. En natuurlijk ook razendsnel oplossingen aandragen.

Elerweerd

Positie landbouw

Met Elerweerd veranderen we een agrarisch gebied van ongeveer 170 hectaren in een excellent natuurgebied, dat ook bijdraagt aan de waterveiligheid. De landbouwers in Elerweerd zijn deels gestopt of hebben we kunnen helpen met vervangende grond.

We hebben alle oog voor de positie van de landbouw. Met de boerenbond hebben we de afspraak gemaakt dat we het aangrenzende landbouwareaal blijvend voorzien van voldoende water. Daarvoor wordt een leiding van zeven kilometer aangelegd om de akkers te irrigeren. Zo dragen we ook ons steentje bij aan het oplossen van het probleem van langdurige droogte.

Elerweerd

Lastendruk

De uitvoering van Elerweerd levert arbeidsplaatsen op. De continuïteit van de grindsector en daarmee ook van de werkgelegenheid is van groot belang. Daarom zijn we bij Steengoed permanent bezig om ideeën te ontwikkelen voor vervolgprojecten. Daarvoor is het nodig om brede netwerken te onderhouden en plannen te bedenken die bij alle partijen de handen op elkaar brengen. Voor elke ton grind die we winnen, betalen we in Belgisch Limburg een heffing aan de gemeente. Ook dat kun je een toegevoegde waarde noemen, want daarmee kunnen gemeenten de lastendruk voor de inwoners beperken.

Hoogwaterveiligheid

Hoogwaterveiligheid? De overstromingen van 1993 en 1995 raken natuurlijk wat in de vergetelheid. Maar met Elerweerd en het project Grensmaas aan Nederlandse kant leveren we belangrijke bijdragen om rampen bij extreem hoge waterafvoer in de toekomst te voorkomen.”

Elerweerd