"Teunesen beschouwt de inwoners als partner"

Een dorp waar iedereen elkaar kent. Een dorp dat bindt. Waar vergrijzing nog niet echt een probleem is. Omdat jongeren na omzwervingen uiteindelijk altijd weer graag terugkomen. Samen met hun gezin om er oud te worden. En waar mannen van het eerste uur, zoals Jan Strijbos (links) en Ties Dinghs, bergen vrijwilligerswerk in dorpsraad, gemeenschapshuis, vasteloaves- en  heemkundevereniging verrichten om dat zoete leven, de vrijheid en de blijheid, aan volgende generaties door te kunnen geven. Dat is Castenray.

"Castenray is er nog mooier op geworden"

Een sieraad in het achterland van Castenray richting Tienray

In die gemeenschap heeft Teunesen ook wortel geschoten. Door de bewoners te betrekken bij de ontwikkelingen in de Diepeling. De mensen serieus te nemen en het dorp als partner te beschouwen. Daar in het achterland van Castenray in de richting van Tienray. “Het resultaat is een natuurgebied dat de inwoners meer en meer zijn gaan waarderen,” benadrukt Ties. Waar het goed toeven is. Om te wandelen, fietsen en te vissen. Met bijzondere flora en fauna. “Een juweeltje,” zegt Jan. Een sieraad dat ook al ontdekt is door de inwoners van Venray en Horst aan de Maas.

Inbreng bij de afwerking

Uiteraard heeft Castenray inbreng in de afwerking. Wandelpaden, een uitkijkpunt, een monumentaal anker bij de entree van het gebied, infoborden en aanplant die voor een gevarieerde vogelpopulatie zorgen, zijn daar maar enkele voorbeelden van. “We overleggen over een verlanglijstje, waarop een ommetje via de noordrand van het gebied, een uitkijktoren, een trekveertje en een bijenhotel prijken”, aldus Jan en Ties.

Wat de toekomst brengt

De klus loopt in ieder geval nog tot in 2023. Het witte zand en grind van de Diepeling is van zo’n superieure kwaliteit dat Teunesen de winning op beperkte schaal nog graag wil voortzetten. Aan de rand van de Lollebeek en aan de andere kant van de spoorlijn bijvoorbeeld. Dat betekent dat de verwerkingsinstallatie op een werkeiland in de plas ook nog enkele jaren blijft.

Jan en Ties, beiden overigens koninklijk onderscheiden voor hun passie en inzet voor Castenray, hebben daar geen moeite mee. “We begrijpen die wens en Teunesen heeft zich al die jaren gemanifesteerd als een goede en betrouwbare partner. Maar als zeventigers hopen we wel nog de dag te kunnen meemaken dat het echt klaar is.”