Schoolvoorbeeld voor de Stichting Das en Boom

Fruitbomen, hagen en singels. De Banen, aan de voet van het Duitse Reichswald, is een walhalla voor de das geworden. Teunesen heeft het gebied na de zand- en grindwinning samen met Natuurmonumenten opnieuw ingericht. Op een wijze die zeker niet alleen de das, maar nog veel meer flora en fauna bekoort. Voetgangers en fietsers vinden er probleemloos hun weg naar de picknickbanken waar ze van de rust en de natuur genieten. Inwoners uit Ven-Zelderheide, met name de jongeren, bezoeken graag het inloopstrandje aan de plas en op mooie en zelfs minder mooie dagen gooien vissers er hun hengel uit op de visplek die in goed overleg met de visvereniging in Gennep is aangelegd.

"Teunesen is de afspraken altijd nagekomen"

Jaap Dirkmaat, voorzitter Stichting Das & Boom: “Tot mijn verbazing had Teunesen er geen problemen mee de plannen aan te passen. Integendeel, de Stichting Das en Boom heeft het nieuwe ontwerp vormgegeven. Succesvol, want de das voelt zich in zijn foerageergebied nog steeds zeer goed thuis.”

Lees verder

Bijzonderheden

De Banen, vlak bij de Duitse grens achter de Gennepse kerkdorpen Ottersum, Ven-Zelderheide en Milsbeek, doet zijn naam als natuurontwikkelingsproject eer aan. De oevers en randzones zijn met name voor de das, kleine watersalamander, waterspitsmuis en voor tal van vogelsoorten een aantrekkelijk leef- en foerageergebied.

Voor fanatieke vogelspotters, maar ook voor de minder ingevoerde vogelkenners is het een paradijs, waar ijsvogel, gekraagde roodstaart en de glassnijder een mooi schouwspel laten zien. Meerdere jaren was De Banen zelfs het thuis voor de grootste kolonie oeverzwaluwen van Nederland. De bijzondere omgeving voor de das die in samenwerking met Stichting Das en Boom is ingericht, geldt als voorbeeldgebied voor de Stichting die deel uit maakt van de Vereniging Nederlandse Cultuurlandschappen.

Meer over De Banen

Omvang en tijdsduur

Voordat Teunesen in De Banen aan de slag ging, werd de grond gebruikt voor de landbouw. Het naastgelegen project Koningsven – De Diepen kan gezien worden als een uitbreiding van De Banen. De klasseerinstallatie van De Banen zet Teunesen voor het project Koningsven – De Diepen in. In samenwerking met Natuurmonumenten begon op 15 november 2018 de herinrichting van het natuurgebied.

Inrichting

Voor het maken van wandelingen rondom de plassen biedt De Banen diverse mogelijkheden. De wandelpaden sluiten aan op de mooie wandelroutes in de omgeving. Het gebied krijgt steeds meer een waterrijk landschap met een grote diversiteit aan natuurwaarden. De drie door ontgronding ontstane plassen worden van elkaar gescheiden door tussenliggende groenstroken.

Toekomst / Uitbreidingsplannen

De zandwinning heeft zich inmiddels verplaatst naar het project Koningsven-De Diepen. Een fors deel van het gebied De Banen is inmiddels opengesteld voor het publiek. Natuurmonumenten beheert het gedeelte van De Banen waar het dassencompensatiegebied ligt.