“Teunesen is de afspraken altijd nagekomen”

Voldoende compensatiegebied voor de das, dat was destijds voor voorzitter Jaap Dirkmaat van de Stichting Das & Boom dé voorwaarde om samen met Teunesen te werken aan plannen voor het zandwingebied De Banen. “In het eerste ontwerp van Teunesen konden we ons namelijk niet vinden”, geeft hij aan. “Tot mijn verbazing had Teunesen er geen problemen mee de plannen aan te passen. Integendeel, de Stichting Das en Boom heeft het nieuwe ontwerp vormgegeven. Succesvol, want de das voelt zich in zijn foerageergebied nog steeds zeer goed thuis.”

“Het huidige landschap lijkt uit de middeleeuwen weggelopen"

Grotere biodiversiteit

Niet alleen de das, ook veel andere ‘oerbewoners’ van de streek nabij het Reichswald zoals de kleine watersalamander, waterspitsmuis en tal van vogelsoorten verblijven graag in het gebied rondom De Banen. “Het is prachtig geworden”, vindt Dirkmaat. “Het huidige landschap lijkt uit de middeleeuwen weggelopen met zijn maasheggen, hagen op walletjes en fruitbomen. Geen Schotse Hooglanders hier, maar gewoon koeien. Het gebied maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur langs de grens, de biodiversiteit is hier groter dan voorheen.”

Integriteit, trouw en loyaliteit

Dirkmaat noemt De Banen een schoolvoorbeeld voor hoe je een dassencompensatiegebied aanpakt. “Onze tevredenheid met het resultaat zegt veel over Teunesen”, meent hij. “Teunesen is de afspraken altijd nagekomen en dat is wat ik waardeer in een samenwerking: integriteit, trouw en loyaliteit.”