Archeologen bij Steinbergen

Vreugdevolle archeologische vondsten in Steinbergen

In het Duitse Steinbergen vestigden zich lang geleden al mensen. Het bewijs daarvoor werd onlangs geleverd door archeologen op de locatie van Teunesen. Voordat op een locatie met de zand- en grindwinning wordt gestart, gaan archeologen er op zoek naar overblijfselen uit de oudheid. In Steinbergen vonden ze onlangs een nog zeer goed bewaarde boomstamput, geschat op 800 jaar voor Christus.

Landesmuseum in Bonn

Aangezien er in het Rijnland nog geen overblijfselen van putten uit deze tijd zijn gevonden, wil het Rheinisches Landesmuseum in Bonn de put restaureren en vervolgens in het museum tentoonstellen. De overblijfselen zijn voor restauratie daarom reeds overgedragen aan het Landesmuseum. In totaal zijn er in Steinbergen tot nu toe ongeveer 130 archeologische vondsten gedaan. Veel gevonden aardewerk dateert uit de late Bronstijd-vroege IJzertijd, eveneens ca. 800 v. Chr.

De boomstamput is een van de drie putten die zijn gevonden; de andere twee zijn echter niet zo goed bewaard gebleven. Uit de putten valt te concluderen dat Steinbergen een langer bewoonde en meer uitgebreide nederzetting moet zijn geweest.

meer nieuwsberichten lezen?