Teunesen Sand und Kies wint twee duurzaamheidsprijzen

Geëerd voor toekomstproject Waterstof in Weeze-Hüdderath

Teunesen heeft twee belangrijke duurzaamheidsprijzen gewonnen. Het zand- en grindbedrijf uit Weeze kreeg van de brancheorganisatie MIRO de eerste prijs in de categorie toekomstsprojecten. Deze werd toegekend voor het geplande innovatieve waterstofproject in Weeze-Hüdderath voor de duurzame, kleinschalige veiligstelling van de energievoorziening, sleutelwoord CO2-vrije grindinstallatie in combinatie met de productie van “groene waterstof”. “Een interessante aanpak die de moeite waard is om in het oog te houden,” prees Ralf Schulte, hoofd van de afdeling natuurbehoud en milieubeleid van het bondsbureau van NABU, die de prijs uitreikte. Teunesen ontving de tweede prijs in de categorie communicatie voor de “nieuwe expressieve website, vanwege de uitmuntende en/of vernieuwende presentatievorm waarmee operationele activiteiten, initiatieven, innovatieve producten of projecten op zo’n interessante manier aan het publiek worden gepresenteerd dat er een positieve betrokkenheid bij het onderwerp ontstaat”. De winnaars en genomineerden van de MIRO duurzaamheidswedstrijd van de Duitse aggregatenindustrie zijn op 4 april 2022 tijdens een feestelijke ceremonie in Berlijn gehuldigd.

Het bedrijfsoverkoepelende initiatief Zukunft Niederrhein won de eerste plaats in de categorie communicatie met het gelaagde – in zekere zin “geïntegreerde” – project bestaande uit online, print, audio, video en billboard. Als lid van de PR-groep in dit initiatief, kan Teunesen zich verheugen over het succes van de eerste plaats.

Om de drie jaar houdt de Duitse vereniging voor Mineralische Rohstoffe (MIRO) een nationale duurzaamheidswedstrijd. Naast de basiscategorieën voor duurzaamheid, zoals milieu, sociale thema’s en economie, waren er in totaal zeven subcategorieën en speciale prijzen waarvoor bedrijven projecten konden indienen. Daartoe behoorden de Toekomstprijs en de bijzonder categorie Communicatie. Om in aanmerking te komen moesten de projecten zich door individuele bijzonderheden onderscheiden van de toch al hoge standaarden van de verplichte wettelijke voorschriften voor de industrie.

Op de avond van de prijsuitreiking prees MIRO-voorzitter Christian Strunk de inzendingen: “Op basis van de projecten in deze wedstrijd wordt duidelijk dat grondstofwinning en duurzaamheid geen tegenpolen zijn. Nieuwe natuurgebieden die bij ingrepen zijn ontstaan, worden in de regel gekenmerkt door een verbazingwekkende soortenrijkdom. Grondstoffenbedrijven zijn zich bewust van deze schatten en ondersteunen de ontwikkeling. Gesteund door advies van biologen en natuurbeschermers optimaliseren zij de habitats van de verwachte, vaak zeldzame en beschermde plant- en diersoorten.

Parallel daarmee wordt bij het steeds vollediger gebruik van grondstoffen en het stimuleren van recyclingmogelijkheden gestreefd naar een zo efficiënt mogelijk gebruik van hulpbronnen. Bovendien bieden onze overwegend middelgrote ondernemingen interessante en gezinsvriendelijke banen in meestal structuurzwakke regio’s. Zij investeren in de staat, betalen hier hun belastingen, dragen bij tot industriële waarde-creatie en vergroten de economische veerkracht, vooral wat de bouw betreft. De vandaag gepresenteerde successen zijn “ambassadeurs” waarmee wij aan politici, autoriteiten en het grote publiek laten zien dat onze traditionele industrie bewust op duurzame wijze handelt. Namens al diegenen die het verdienen om hier vermeld te worden voor hun duurzame acties, eren wij bedrijven die de moeite hebben genomen om hun bovengemiddelde prestaties te documenteren met hun sollicitatie”.

 

 

 

 

 

 

 

Het feit dat NABU-voorzitter Jörg-Andreas Krüger bij de prijsuitreiking een motiverende gastrede hield, spreekt voor de integriteit van de sector en de resultaten die zijn bereikt bij de soortenvestiging door habitats aan te bieden die in cultuurlandschappen nauwelijks meer te vinden zijn. De negatieve tendens van het verlies van natuurlijke habitats wordt tegengegaan door grondstoffenbedrijven die gedecentraliseerd en over heel Duitsland verspreid zijn en aantrekkelijke opstapjes bieden voor bloeiende populaties. Deze activiteiten werden op passende wijze erkend in de toespraak van de NABU-voorzitter.

Er is nog steeds dringend behoefte aan minerale grondstoffen van eigen bodem. Het zijn niet alleen sleutelproducten voor de modernisering van infrastructuur en woningen, maar ook voor de bouwbehoeften in de energietransitie. Deze feiten verdienen een passende beoordeling in de algemene politieke context. Gasten uit de federale politiek, ministeries en bevriende koepelorganisaties die op de uitnodiging waren ingegaan, bevestigden dit unaniem. Afgezien van dit feit moest een onafhankelijke jury van deskundigen beoordelen hoe het evenwichtsspel van de ondernemingen tussen de meest uiteenlopende belangen in de winningsomgeving hen een hoog cijfer opleverde. Met een combinatie van deskundigheid op het gebied van natuurbehoud, biologie, sociaal, geologie, communicatie en economie baseerden de juryleden hun evaluaties en beoordelingen op basis van verschillende perspectieven.

Bron: MIRO-Nachhaltigkeitspreis 2022, Fotos: Sebastian Franke

meer nieuwsberichten lezen?