open dag Centrale Verwerkingsinstallatie in Grubbenvorst

Succesvolle open dag Centrale Verwerkingsinstallatie in Grubbenvorst

Veel bekijks, interesse en betrokkenheid: de open dag van Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) op het Raaieind in Grubbenvorst was met ruim 250 bezoekers succesvol. Omwonenden en andere geïnteresseerden namen zaterdag 2 oktober een kijkje bij de Centrale Verwerkingsinstallatie en het omliggende gebied. Ze gaven aan onder de indruk te zijn van de werkzaamheden. DCM (waarin Teunesen participeert) verwerkt de bouwgrondstoffen die hier en elders in de regio bij de diverse Maasprojecten vrijkomen en levert daarmee een bijdrage aan de bouwopgave.

Er was veel interesse voor de verwerkingsinstallatie en het omliggende gebied.

Doel, noodzaak en gevolgen

Medewerkers van DCM  gaven tijdens de open dag informatie over het project: het doel, de noodzaak en de gevolgen zoals de bijkomende verkeersafwikkeling. Natuurlijk kwamen ook de verwerking van zand en grind en de machines die daarvoor ingezet worden aan bod. Daarnaast konden bezoekers een wandeling maken door het gebied en was er informatie verkrijgbaar over de resultaten van het archeologische onderzoek. Voor de kinderen stond er -hoe passend- een zandbak klaar.

Een kijkje nemen in de voorraadtunnel als onderdeel van de installatie.

Maatregelen voor hoogwaterveiligheid

DCM werkt aan rivierbeveiligingsmaatregelen langs de Maas die ervoor zorgen dat inwoners en bedrijven ook in de toekomst droge voeten houden. Actuele projecten zijn de CVI in Grubbenvorst en de Hoogwatergeul in Lomm.

Bezoekers maakten een wandeling door het gebied.

Tijdens het hoogwater in juli hebben de Maasbeveiligingsprojecten hun nut ten volle bewezen. Zo was zonder Hoogwatergeul Lomm het water over de kades in Velden gestroomd. Stroomopwaarts is het nog maar de vraag of het ziekenhuis in Venlo het droog had gehouden zonder de Hoogwatergeul. Om de beveiliging van de dorpen en steden in en rondom Venlo verder te verbeteren, moeten er de komende jaren nog de nodige rivierkundige maatregelen genomen worden.

meer nieuwsberichten lezen?