Recordaantal kamsalamanders in Knappheide

Zandafgravingen en de daarmee gepaard gaande gebiedsontwikkeling leveren ook een bijdrage aan het behoud van bedreigde diersoorten. Dat blijkt maar weer op onze Duitse locatie in Knappheide. Nog nooit zijn er zoveel kamsalamanderlarven gezien als dit jaar. De bioloog stelde dat onlangs vast tijdens de jaarlijkse monitoring. Kamsalamanders zijn een bedreigde amfibiesoort in Nordrhein-Westfalen. Voordat we in 2010 in Knappheide met de winning konden beginnen, moesten we alternatieve biotopen creëren voor de daar aanwezige salamanders. Pas toen bleek dat ze hun nieuwe behuizing comfortabel genoeg vonden, mochten we er met de werkzaamheden aan de slag. Een win-winsituatie dus!

meer nieuwsberichten lezen?