Informatie uitbreiding haven Heijen op koers

Teunesen en AVG hebben het afgelopen jaar verder gewerkt aan de plannen voor de uitbreiding van de haven in Heijen. Via de website die vorig jaar speciaal voor de haven is gelanceerd www.havenheijen.nl worden alle geïnteresseerden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Op de site staat naast een uitgebreide uitleg over de plannen onder andere een lijst met veel voorkomende vragen en antwoorden (FAQ). Wie verdere vragen heeft, kan contact opnemen via info@havenheijen.nl

Als initiatiefnemers voor de uitbreiding houden we ook intensief contact met de Werkgroep Hou Heijen Gezond waarin de Dorpsraad Hèjje Mojjer en de woonbootbewoners zijn vertegenwoordigd. De gesprekken die we regelmatig met hen voeren, zijn constructief.

Dit jaar werken Teunesen en AVG verder aan de procedure. We schrijven een aanvulling op de Milieu Effect Rapportage (MER) en passen het bestemmingsplan aan. Dit ontwerpbestemmingsplan zullen we naar verwachting in februari dit jaar bij de gemeente Gennep indienen, samen met de aangepaste MER. Daarnaast vragen de initiatiefnemers vergunningen aan bij Rijkswaterstaat, het Waterschap Limburg en de Provincie Limburg.

Inmiddels heeft ook de firma Essity aan het Hoogveld in Heijen aangegeven voorstander te zijn van de uitbreiding van de haven, vanwege verbetering van de mogelijkheden op het bedrijventerrein.

Meer over het vervolgtraject is te lezen op de website van de gemeente Gennep www.gennep.nl/havenheijen en in de raadsbrief die het College van Burgemeester en Wethouders onlangs naar de raadsleden heeft gestuurd. Die brief staat ook op de website haven Heijen onder de rubriek Nieuws. www.havenheijen.nl/nieuws.

Net als in 2020 zullen Teunesen en AVG in 2021 iedereen zo goed mogelijk blijven informeren over de voortgang van de uitbreiding van de haven in Heijen.

Voor nu wensen we iedereen een voorspoedig nieuw jaar!

De directies van AVG en Teunesen

meer nieuwsberichten lezen?