Hoogwatergeul Lomm behoedde Velden en Venlo voor overstroming

Hoogwatergeul Lomm behoedde Velden en Venlo voor overstroming

De (zomer)hoogwaterpiek van midden juli was een ramp. DCM, de combinatie waarin Teunesen participeert, heeft de gemeenschap van Velden en Lomm vanzelfsprekend geholpen met het verhogen van de kades om een dreigende overstroming te voorkomen. Gelukkig is in Velden en Lomm alles goed gegaan, al stond het water letterlijk tot aan de lippen.

Waterstanden

Terugkijkend naar de waterafvoeren en de daarbij behorende waterstanden kunnen we concluderen dat de Hoogwatergeul  bij Lomm, zoals DCM deze realiseert, prima heeft gefunctioneerd en de inwoners van Velden, maar ook Venlo mede behoed heeft voor een overstroming.

Opgemerkt dient te worden dat bij Venlo met een waterafvoer van 250 m³/sec meer dan in 1995 er een lagere waterstand gemeten is van 22 cm. De Hoogwatergeul Lomm inclusief bypass zorgt daarbij voor een waterstandsverlagend effect van minimaal 12 cm.

Ruimte voor de rivier

We moeten dus niet alleen kades verhogen, maar ook “Ruimte aan de rivier geven”. Wij pleiten voor meer van zulke projecten, zoals de Hoogwatergeul Grubbenvorst en Lottum, die zorgen voor veiligere gebieden stroomopwaarts en daardoor minder hoge dijken noodzakelijk maken. Dit alles in combinatie met delfstofwinning en natuurrealisatie.

In volgende film is te zien hoe in Velden de strijd is aangegaan met het water:

meer nieuwsberichten lezen?