Delfstoffenwinners reiken Limburgers helpende hand

Delfstoffenwinners reiken Limburgers helpende hand

De Limburgse ondernemersvereniging LWV en branchevereniging Cascade hebben via een officieel persbericht namens de aangesloten zand- en grindwinbedrijven een boodschap afgegeven aan de Limburgse bevolking. “Wij zorgen voor droge voeten en een dak boven je hoofd.”  Een boodschap met een tweeledige betekenis.

Na de overstromingen in 1993 en 1995 hebben de winningsbedrijven diverse rivierverruimingsprojecten uitgevoerd. ‘’In verschillende gebieden wisten de inwoners langs de Maas daarom afgelopen zomer droge voeten te houden”, zegt Cascade-directeur Leonie van der Voort. “De branche gaat ook nu graag met de politiek in gesprek om te kijken of we de zwaar getroffen gebieden kunnen helpen bij de realisatie van hoogwaterbescherming’’.

Ontgronding als maatschappelijke kans

De delfstoffenwinners hebben een bijzondere positie bij de invulling van onze ruimte. Door de winning van delfstoffen kunnen de bedrijven meerdere doelen realiseren, zoals het aanleggen van hoogwaterbuffers of een nieuw natuurgebied voor omwonenden. ‘’Dit werkt als volgt’’, legt Van der Voort uit. ‘’De bedrijven gaan eerst met omwonenden en maatschappelijke partners in gesprek over een gebiedsontwikkeling. Met elkaar stemmen ze af hoe het gebied, bijvoorbeeld aan de Maas eruit kan komen te zien. Mogelijkheden zijn verbreding van een rivier om te veel water af te voeren of juist het creëren van een gebied waar water voor droge tijden opgeslagen wordt. Een andere optie is de realisatie van een recreatief natuurgebied.  Verschillende zand- en grindwinbedrijven plaatsen drijvende zonneparken op hun plassen en dragen zo bij aan de energietransitie.

De bedrijven winnen de aanwezige delfstoffen voor de bouw, die een enorme behoefte aan bouwgrondstoffen heeft. Tegelijk met de winning realiseren ze een gebied dat altijd die maatschappelijke meerwaarde moet hebben. Vaak geven de bedrijven na de winning de grond terug aan de gemeente of aan natuurorganisaties, wanneer die bij het project zijn betrokken. De gebieden worden zodoende toegankelijk voor het publiek.”

Bouwgrondstoffen zijn noodzakelijk

LWV-directeur Huub Narinx voegt toe: ‘’De winning van delfstoffen helpt de Limburgers ook met de bouwopgave. Die één miljoen woningen bouwen zichzelf niet.’’ Specifiek aan de Maas wordt zand en grind van een goede samenstelling gewonnen die gebruikt worden bij het vervaardigen van beton, dat wederom noodzakelijk is voor gebouwen en infrastructuur. ‘’Helaas zien we dat het aantal vergunningen om delfstoffen te winnen de laatste jaren terugloopt, terwijl we met de winning de Limburgers kunnen beschermen tegen hoogwater. Namens de delfstoffenwinners vragen we aan de provincie om de vergunningverlening weer op te pakken om met grote snelheid projecten te kunnen ontwikkelen.’’ Het motto van de delfstofwinners is dan ook: “We zorgen voor droge voeten en een dak boven je hoofd.”

Foto: De bypass in Lomm, mede gerealiseerd door Teunesen.

meer nieuwsberichten lezen?