Natuurlijke en menselijke invloeden

Natuurlijke en menselijke invloeden veroorzaken klimaatverandering. Milieumaatregelen beperken de uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan. De zand- en grindbranche levert haar aandeel met een zo duurzaam mogelijk productieproces. Daarnaast draagt de sector bij aan klimaatadaptatie met passende flora en fauna en met waterbeheer.

Klimaatadaptatie

Het terugdringen van broeikasgassen alleen is niet voldoende om te reageren op klimaatverandering. Tijdens de klimaattop in 2015 in Parijs besloten overheden om in te zetten op klimaatadaptatie. Klimaatadaptie is het proces waarmee de samenleving zich aanpast aan bijvoorbeeld periodes van langdurige droogte en extreme regenval.

Nederland organiseerde eind januari 2021 de internationale Climate Adaptation Summit (CAS) 2021. Meer dan dertig wereldleiders hebben tijdens de CAS hun steun uitgesproken om de komende tien jaar serieus werk te maken van klimaatadaptatie. Tal van nieuwe initiatieven en programma’s werden aangekondigd door overheden, financiële instellingen zoals Wereldbank, IMF en de African Development Bank, maatschappelijke organisaties en grote steden. Om al deze initiatieven te realiseren, werd voor miljarden dollars aan financiering voor klimaatadaptatie aangekondigd.

De zand- en grindbranche kiest tijdens de gebiedsontwikkeling steeds vaker voor flora en fauna die goed gedijt in een veranderend klimaat. Denk daarbij aan kastanjebomen die goed tegen droogte kunnen. Met gerichte delfstoffenwinning langs de rivier geeft de zand- en grindindustrie rivieren meer ruimte.

Meer over CAS2021Meer over hoogwaterveiligheid

Robuuste watersystemen

Natuurgebieden kunnen als waterbuffer dienen voor de nabije omgeving. Deze gebieden fungeren als ‘spons’, die in tijden van veel neerslag water vasthoudt. Dit voorkomt wateroverlast en biedt in droge perioden waternalevering in droogtegevoelige gebieden. Droogte is steeds vaker een uitdaging voor de natuur en voor de landbouw. Robuuste watersystemen zorgen op regionaal niveau voor een juiste balans tussen vraag en aanbod van water. Op deze manier kunnen landbouw, natuur, havens en recreatie naast elkaar bestaan en met elkaar samenwerken.

Teunesen krijgt certificaat voor het klimaat

Teunesen is in 2022 voor alle zand- en grindwinningen beloond met het zilveren CSC-certificaat. Het keurmerk van de Concrete Sustainability Council (CSC) garandeert dat Teunesen de grondstoffen voor beton aantoonbaar op duurzame wijze wint en produceert.

Energiecertificaat ISO 50001

De Duitse locaties van Teunesen zijn ook gecertificeerd volgens DIN EN ISO 50001 2018. Deze norm dient als bewijs dat Teunesen een effectief managementsysteem hanteert dat een zo efficiënt en kostenbesparend mogelijk gebruik van energie mogelijk maakt. Om het “50001-certificaat” te behalen, moeten bedrijven voortdurend energiebesparingen realiseren. In ons geval is de doelstelling 1% van het totale elektriciteits- / dieselverbruik per jaar.

Bij de afzet van producten ligt de focus voor een groot deel op klanten uit de regio. Daarnaast transporteert Teunesen zo milieuvriendelijk mogelijk. Om de hinder en overlast van zand- en grindwinning te beperken, gebruikt Teunesen geavanceerde elektrische installaties bij het productieproces. Bij de aanschaf van nieuw materieel krijgen de milieuvriendelijkste varianten de voorkeur.

Wanneer Teunesen op haar locaties nieuwe beplanting aanlegt, valt de keuze steeds meer op klimaatrobuuste exemplaren. Zo is op de locatie Volbrockshof een groot aantal nieuwe kastanjebomen geplant omdat die goed bestand zijn tegen droogte.

Op de locatie De Bakelse Plassen ontwikkelt Teunesen samen met het Waterschap en de landbouworganisatie ZLTO een waterinfiltratiesysteem dat bijdraagt aan droogtebestrijding. Dit systeem houdt het grondwater langer beschikbaar voor landbouw en natuur.

Bekijk CSC certificaten
CSC-certificaat-logo