Slimmer gebruik

De bouw van woningen, winkels en kantoren en de aanleg van wegen, bruggen en viaducten vraagt om grote hoeveelheden zand en grind. De laatste jaren wordt steeds effectiever, slimmer én bewuster omgegaan met bouwgrondstoffen. Door innovaties in het productieproces en hergebruik van grondstoffen. Akkoorden tussen partners in de bouwketen en strategieën van overheden onderstrepen het: in de zand- en grindbranche is de circulaire economie in opmars.

Realistisch en ambitieus

De Nederlandse en Duitse regering willen de overgang naar een circulaire economie versnellen. In het Grondstoffenakkoord (NL) en de Rohstoffenstrategie (DE) gaan ze uit van een verantwoordelijk gebruik van grondstoffen. Dat betekent zoveel mogelijk hergebruik. We bereiken dat door samen te innoveren en experimenteren, flexibel inspelend op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Ook houden de innovators in de ontwerpfase van producten al rekening met materialen die cyclus na cyclus opnieuw kunnen worden gebruikt.

Regering en partners in de bouw in Nederland streven ernaar om 20 procent van de behoefte aan bouwgrondstoffen in te vullen door hergebruik en recycling. Dit legden ze vast in het Nederlandse Betonakkoord. Dit streven is realistisch en ambitieus tegelijk. Het Economisch Instituut voor de Bouw berekende dat tenminste 80 procent van de vraag voorlopig nog komt uit winning van primaire bouwgrondstoffen, zoals zand en grind.

Naar het Betonakkoord

Vraag en aanbod

De vraag naar zand en grind is vele malen groter dan het aanbod van bouw- en sloopafval. Als 100 procent van het “schoon” toepasbaar bouw- en sloopafval wordt hergebruikt, kan het circa 15 tot 20 procent van de primaire grondstoffen vervangen. Daarnaast is de winning van zand en grind hoe dan ook nodig om rivieren te verruimen en natuur- en recreatiegebieden te ontwikkelen.

Recycling naast primair

Gerecycled materiaal en primaire grondstoffen moeten niet tegenover elkaar worden gezet, maar naast elkaar. Voor de ene toepassing gebruiken we gerecycled materiaal en voor de andere toepassing primaire grondstoffen. In een bijdrage aan het symposium The Future of Sand van Rijkswaterstaat leggen we uit welke rol de zand- en grindwinning speelt in de circulaire economie.

Kringloop bij Teunesen

Teunesen ondertekende het Betonakkoord om het signaal te geven dat het bedrijf wil bijdragen aan de verduurzaming van de betonketen. Deelname aan het akkoord geeft in een vroeg stadium toegang tot informatie over betongerelateerde innovatie, kennis en ervaring. Tegelijkertijd maakt Teunesen hiermee duidelijk te willen meedenken.

Dit is echter niet het enige. Teunesen heeft zelf inkoopcriteria opgesteld die voldoen aan strenge milieueisen. Indien mogelijk koopt het bedrijf lokaal in om transport- en daarmee milieukosten te sparen. Teunesen blijft zo zoeken naar methoden om duurzamer en efficiënter zand en grind te winnen. Het bedrijf doet waar het kan aan recycling, bijvoorbeeld met de gesloten watersystemen op de groeves. Onze installaties gebruiken het spoelwater waarmee zand en grind gezeefd en gewassen worden opnieuw.

Ook na de gebruiksduur van materialen heeft Teunesen oog voor duurzaamheid. Onderdelen van een oude loods werden na afbraak – dankzij een zorgvuldige afvoer – opnieuw gebruikt. Zo heeft een deel van de loods een nieuw leven gekregen in de hoofdvestiging in Heijen.