“Baanbrekende archeologische kenniswinst door gebiedsontwikkeling”

Het zat er eind oktober 2020 voorlopig op voor de archeologen in het gebied Maaspark-Well. De firma RAAP heeft na tien jaar de laatste hand gelegd aan de archeologische onderzoeken aan De Kamp. Tijd voor het samenwerkingsverband Kampergeul om aan de slag te gaan met de winning van zand en grind en herinrichting van het gebied. “Een beetje dubbel is het wel voor ons”, zegt projectleider Reinier Ellenkamp van RAAP.“ Als bodemkundige en archeoloog is het enerzijds soms lastig om te zien dat zo’n landschap inclusief alle archeologische resten helemaal op de schop gaat. Anderzijds begrijp ik dat met de gebiedsontwikkeling een nieuwe fase in het gebruik van het landschap aanbreekt.  Bovendien heeft juist die ontwikkeling er toe geleid dat hier archeologische kennis van nationaal belang is vergaard.”

“In de hoogtijdagen liepen we hier met wel twintig collega’s rond”

Brons- en IJzertijd

Ellenkamp en zijn collega’s hebben in de afgelopen tien jaar veel gevonden, bekeken en geleerd van de archeologische waarden in het voor historici belangrijke gebied. “In de hoogtijdagen liepen we hier met wel twintig collega’s rond”, vertelt hij tijdens het invullen van de laatste gegevens. “Onder het vlakke maaiveld lag een golvend rivierlandschap begraven en met name op de hoogste delen zijn zeer interessante prehistorische vondsten uit onder andere de Brons- en IJzertijd gedaan. De oudste vondsten zoals vuurstenen werktuigen dateren zelfs uit de Midden Steentijd (10500-5500 voor Christus).”

Richting huidige dorp

“Ook zijn we hier veel goed geconserveerde resten uit de middeleeuwen tegengekomen zoals houtskoolmeilers en ijzerovens. Wat het gebied daarnaast zo bijzonder maakt, je kunt hier zo goed herleiden hoe de mensen vroeger al op de dynamiek van de Maas reageerden. Aan de bodemopbouw, het grondgebruik en de archeologische sporen zie je hoe de rivier uit zijn bedding is gelopen. De vroegere bewoners zijn vanwege het overstromingsrisico steeds meer richting het huidige dorp opgeschoven om te wonen en werken.”

Foto Bureau RAAP

Fijn samengewerkt

Aan de zuidkant van de Voorhaven zal binnenkort nieuw archeologisch onderzoek starten. Of Ellenkamp met zijn team hier weer aan de slag kan, is afwachten. “We hebben al die jaren nauw en fijn samengewerkt met Kampergeul, zowel in de afstemming als op uitvoerend niveau. In goed overleg met elkaar konden we steeds ieder onze werkzaamheden in het gebied verrichten. Een aantal keren hebben we zelfs kranen en dumpers om het materiaal mee af te voeren geleend. Ik zou graag aan de zuidkant verder met Kampergeul in het gebied willen werken, maar dat ligt aan de provincie Limburg, die is uiteindelijk onze opdrachtgever.”

Inmiddels is Bureau RAAP gestart met het archeologisch onderzoek  in de Vergrote Voorhaven Zuid. Lees meer hierover in het nieuwsbericht: Archeologen starten onderzoek Vergrote Voorhaven Zuid in Well