Steinbergen is als de schat in het Zilvermeer...

Het gebied rond Steinbergen is bijzonder populair bij fietsers. Heerlijk gelegen tussen bossen, meren, brede velden en rivier de Niers en omgeven door goed aangelegde fietspaden. De natuur heeft zich hier prachtig ontwikkeld. Een echt paradijs voor vogels is het aangelegde eiland in de plas. Dit juweel is ontstaan aan het begin van de winning van zand en grind met materiaal dat van de winning is overgebleven. Daarna kon de natuur er haar gang gaan.

Bijzonderheden

De locatie in Steinbergen ligt in de gemeentelijke “driehoek” Weeze, Kevelaer en Uedem. In het uitbreidingsgebied vonden archeologen begin 2021 een nog zeer goed bewaarde boomstamput, geschat op 800 jaar voor Christus. Aangezien er in het Rijnland nog geen overblijfselen van putten uit deze tijd zijn gevonden, wil het Rheinisches Landesmuseum in Bonn de put restaureren en vervolgens in het museum tentoonstellen. In totaal zijn er in Steinbergen tot nu toe ongeveer 130 archeologische vondsten gedaan. Veel gevonden aardewerk dateert uit de late Bronstijd-vroege IJzertijd, eveneens ca. 800 v. Chr.

Archeologen bij Steinbergen

Medewerkers van Teunesen beleefden een schrikmoment in december 2019 toen de landmeter na een routinematige waterdieptemeting de schaduw van een autowrak op de sonarbeelden herkende. Onderzoek in het district Kleef bracht opluchting. Enkele jaren geleden had de Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Weeze met toestemming van het district het wrak van een VW-busje voor opleidingsdoeleinden te water gelaten. Na de constatering is het wrak geborgen en overgebracht naar het Teunesen-terrein Höster Feld, het huidige oefenmeer van DLRG Weeze.

Lees het interview met de DLRG

Meer over Steinbergen

 

Omvang en tijdsduur

De zand- en grindwinning is enkele jaren geleden afgerond. Het bedrijfsterrein wordt nog steeds gebruikt voor de verwerking en het laden van het materiaal, dat wordt gewonnen in de aangrenzende Volbrockshof-afgraving. Daarnaast bevindt zich op de locatie een vestiging van de internationaal actieve cement- en stortklare betonfabrikant Dyckerhoff GmbH, die de grondstoffen vers van het zuigschip ontvangt.

Inrichting

Het gebied rond het meer is volledig heringericht in het kader van de bescherming van soorten en biotopen. Met uitzondering van de gebieden die nog nodig zijn voor het materiaaltransport. Het winningsgebied past nu prachtig in het landschap als een bijna-natuurlijk bosmeer.

Toekomst / Uitbreidingsplannen

Teunesen heeft een vergunning gekregen voor een uitbreiding richting de Rijkssnelweg 57. Het onderzoek en de ontruiming door de Explosieven Opruimingsdienst zijn afgerond en de archeologen hebben een begin gemaakt met hun onderzoek.

Duizenden bomen en struiken zijn al langs de snelweg geplant als visuele en geluidswering. Om recreatief gebruik van het meer mogelijk te maken, wordt een fiets- en wandelpad aangelegd dat toegankelijk zal zijn vanaf een parkeerplaats. Een informatiebord zal aan de rand van het winningsgebied informatie geven over de habitat van oud hout met betrekking tot twee tamme kastanjes. De bomen hebben door hun afmeting en de vele holtes een zeer grote ecologische waarde.