Looierbroek en de vele kansen van het Niersdal 

Het landschap rond de Niers is een nog wat verborgen pareltje. Negen kilometer lang kronkelt de rivier, die ontspringt in Duitsland, door Gennep om uit te monden in de Maas. Geflankeerd door een idyllisch landschap met heide, bos en vennen. Een fantastische bestemming voor dagrecreanten. De gemeente Gennep wil dat gebied nadrukkelijker onder de aandacht brengen van wandelaars en fietsers door betere verbindingen met het Duitse achterland en de Maas. Maar ook met kanoën op de Niers en extra natuur. Teunesen helpt een handje mee met het project Looierbroek dat na ontgronding weer ruimte biedt voor zeldzame stroomdalgraslanden.

Looierbroek

Freek van Westrenen van Staatsbosbeheer

wijst op de conclusies van twee onderzoeken in het kader van de Europese beschermde natuur, Natura 2000 en van de Universiteit van Wageningen om het grote belang van stroomdalgraslanden te duiden:

“De stroomdalgraslanden zijn zeer karakteristiek voor het rivierengebied. In Nederland hebben die graslanden een unieke samenstelling en behoren daarom terecht tot de natuur waarvan het behoud prioriteit verdient.”

Bijzonderheden

Met de ontgronding van Looierbroek langs de rivier de Niers in Ottersum levert Teunesen een bijdrage aan de uitbreiding van het areaal stroomdalgraslanden in Nederland. Dat type grasland is ook in Limburg nagenoeg verdwenen. Stroomdalgraslanden kenmerken zich door het open karakter en laag groeiende, zeldzame bloemen en planten. Voorbeelden? Paardenhoefklaver, tripmadam, liggende ereprijs en rode bremraap, maar ook veldsalie, zacht vetkruid en kleine tijm.

Met de ontgronding draagt Teunesen bij aan initiatieven van de provincie, de gemeente Gennep en natuurorganisaties om in het Niersdal nieuwe natuur te ontwikkelen en de aantrekkelijkheid van het gebied voor recreanten verder te vergroten.

Looierbroek

Meer over Looierbroek

Omvang en tijdsduur

Looierbroek is een kleine ontgronding van zes hectare. Voorheen had het gebied een landbouwbestemming (grasland). Het project is in uitvoering sinds 2018 en duurt tot 2023. In 2024 is het gebied heringericht.

Zand- en grindwinning

Het ruwe zand en grind (toutvenant) worden met een dragline afgegraven en met vrachtauto’s afgevoerd naar de verwerkingsinstallatie in Heijen waar het wordt veredeld: gezeefd en gesorteerd.

Inrichting

Looierbroek wordt niet tussentijds opgeleverd, maar pas na afronding van de delfstoffenwinning geheel ingericht. Het gebied wordt ook niet opengesteld voor het publiek, vanwege de zeldzame natuur, maar is aan de rand wel te bekijken door wandelaars en fietsers. Looierbroek blijft na afronding in beheer bij Teunesen.