Wonen in Klein Vink alsof je op vakantie bent

Recreatie en woningbouw zijn na de zandwinning de belangrijkste functies van het waterrijke Klein Vink in Arcen en Velden, aan de rand van Nationaal Park De Maasduinen. Teunesen heeft het gebied, dat tot de gemeente Venlo behoort, inmiddels helemaal opgeleverd. Voor een deel genieten vakantievierders op vakantiepark Roompot Klein Vink van de prachtige ligging en prijzen woningbezitters zich gelukkig met de bouwkavels die hier na de zandwinning zijn gecreëerd. Een groot deel van de nieuwe woningen ligt uniek aan het water. Hier woon je alsof je het hele jaar op vakantie bent.

Klein Vink Arcen

Bijzonderheden

Teunesen werkte in het project samen met de Paters van Marianhill, de toenmalige eigenaren van recreatiepark Klein Vink. Het plangebied in Arcen heeft na de zandwinning vanaf 2010 een compleet nieuwe functie gekregen. Aan de zuidzijde bij de Brandemolen is een flinke natuurlijke bufferzone aangelegd. De buffer vormt een natuurlijke oost-west verbinding. Deze dient als afscheiding van het woon- en recreatiegebied in het meer noordelijke deel. Rondom de voormalige ontgrondingsplas worden nu luxe woningen gebouwd. Ook maken de gasten van Klein Vink gebruik van de recreatieplas. Met waterfietsen kunnen ze het water op.

Meer over Klein Vink Arcen

Beheer

Het grootste deel van het gebied is in handen van vakantiepark De Roompot. Stichting het Limburgs Landschap is eigenaar en beheerder van de zuidelijk gelegen natuurzone aan de Brandemolen. Arcus Zuid Projectontwikkeling B.V. begeleidt de verdere ontwikkeling van de woningbouwkavels  in Villa Parc Arcen.

Meer info

De website www.villaparcarcen.nl geeft een goede indruk van het mooi gesitueerde woningbouwgebied in wording. Bouwkavels worden verkocht en woningen gebouwd.