Creatief ontgronden

Zand en grind zijn onmisbare grondstoffen voor het bouwen van huizen en kantoren en voor het aanleggen van wegen. Gezien onze woon- en leefbehoeften blijft de vraag naar zand en grind bestaan.

Om ook in de toekomst verzekerd te zijn van afzet heeft de overheid een evenwichtig ontgrondingsbeleid ontwikkeld. Er wordt dus heel bewust omgegaan met de winning van zand en grind.

Wat we ook niet moeten vergeten, zijn enerzijds de waardevolle natuur- en recreatiegebieden die het resultaat zijn van ontgrondingen, anderzijds het teruggeven van gronden aan de landbouw. Teunesen besteedt veel aandacht en zorg aan een passende eindbestemming en gaat daar creatief mee om.

duitse vrachtauto  creatief_2

Intelligente logistiek is onderdeel van de projectinrichting en voorkomt overlast voor de omgeving. Voor- en nadelen van vervoer over de weg en over water worden zorgvuldig afgewogen. Zand en grind als ingrediŽnten van tal van hoogwaardige bouwmaterialen. Elke Nederlander Ďverbruiktí jaarlijks 7000 kilo zand en grind.
  • moncler belgium